Nederlands

English

Français

Informatie dienstenaanbieder

Information Service Provider

Service nood/emergency/urgence

Informations sur le fournisseur de services

- Naam dienstenaanbieder

- Name Service Provider

Upper at home bvba

- Nom du fournisseur de services

- Adres dienstenaanbieder

- Address Service Provider

Industriepark-Drongen 23A, 9031 Drongen

- Adresse du fournisseur de services

- KBO nummer dienstenaanbieder

- Enterprise number Service Provider

n.v.t.

- Le numéro BCE du fournisseur de services

- BTW nummer (van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden)

- VAT number (of party responsible of paying VAT for the inned amounts)

BE 0479.974.509

- Le numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus

Informatie servicenummer

Information Service Number

Informations sur le numéro de services

- Telefoonnummer

- Telephone number

070/690.690

- Numéro de téléphone

- Prefix (070 / 0901/ 0902, 0903 / 0904 / 0905 / 0906 / 0907 / 0909)

- Prefix (070 / 0901/ 0902, 0903 / 0904 / 0905 / 0906 / 0907 / 0909)

- Prefix (070 / 0901/ 0902, 0903 / 0904 / 0905 / 0906 / 0907 / 0909)

Informatie aangeleverde dienst

Information service provided

Informations sur le service fourni

- Type prijszetting (per oproep / per minuut / per oproep en per minuut)

- Pricing type (per minute / per call / per call and per minute)

Per minute

- Type de prix (par minute / par appel / par appel et par minute)

- Aangerekend tarief

- Tariff charged

Max. 0.30€/min

- Tarif appliqué

- Type dienst (spelletjes / volwassen inhoud / logo’s / ringtones / astrologie / competitie / andere)

- Type of service (games / adult / logo’s / ringtones / astrology / competition / other)

n.v.t.

- Type de service (jeux / contenu pour adultes / logos / sonneries / astrologie / compétition / autre)

- Korte beschrijving dienst

- Short description of service

nood/emergency/urgence

- Brève description du service

- Startdatum dienst

- Start date service

2004

- La date de début du service

- Einddatum dienst

- End date service

n.v.t.

-La date de fin du service

Informatie klantendienst

Information customer service

Informations sur le service client

- Belgisch non-premium nummer

- Belgian non premium number

+32.9.382.95.92

- numéro belge non premium

- Openingsuren klantendienst

- Opening hours customer service

m/f 8:30 – 17:00

- Heures d'ouverture du service client

- URL naar webpagina voor klachten

- URL to complaint page

www.upperathome.com

- URL de la page de plainte

- E-mailadres klantendienst

- E-mail address customer service

info@upperathome.com

- Adresse e-mail du service client

Alle URL’s waarop er gebruik wordt gemaakt van de dienst

All URLs where the service is used

upperathome.com

Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé

Het nummer van de vergunning bij kansspelencommissie

(indien toepasbaar)

License Number Gaming commission (if applicable)

n.v.t.

Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant)

Datum van laatste wijziging

Date of last modification

01.04.2019

Date de la dernière modification

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en mis geen enkele promotie of aankondiging.

© 2021 Upper at home - Alle rechten voorbehouden Webdesign thinline.be